Logo strany MÁME TOHO DOSŤ !

7. MÁME TOHO DOSŤ !

Poradie Kandidát Vek Povolanie Bydlisko
Poradie na kandidátke: 1 Kandidát: František Oravec Vek kandidáta: 48 Povolanie: SZČO Bydlisko: Haniska
Poradie na kandidátke: 2 Kandidát: Jaroslav Jánoš Vek kandidáta: 52 Povolanie: obchodný manažér Bydlisko: Košice
Poradie na kandidátke: 3 Kandidát: Raymond Kopka Vek kandidáta: 48 Povolanie: obchodný manažér Bydlisko: Nitrianske Hrnčiarovce
Poradie na kandidátke: 4 Kandidát: Štefan Bagin Vek kandidáta: 61 Povolanie: samostatne hospodáriaci roľník Bydlisko: Kolárovo
Poradie na kandidátke: 5 Kandidát: Patrik Magdoško Vek kandidáta: 42 Povolanie: manažér Bydlisko: Strážske
Poradie na kandidátke: 6 Kandidát: Mária Paľová Vek kandidáta: 26 Povolanie: hlavná kontrolórka obce Bydlisko: Rohožník
Poradie na kandidátke: 7 Kandidát: Martin Boldižár Vek kandidáta: 45 Povolanie: veterinárny lekár Bydlisko: Košice
Poradie na kandidátke: 8 Kandidát: Robert Pikáli Vek kandidáta: 55 Povolanie: výrobný riaditeľ Bydlisko: Kolárovo
Poradie na kandidátke: 9 Kandidát: Ján Schürger Vek kandidáta: 35 Povolanie: obchodný manažér Bydlisko: Vyšný Medzev
Poradie na kandidátke: 10 Kandidát: Jaroslav Pavelek Vek kandidáta: 54 Povolanie: konateľ Bydlisko: Vitanová
Poradie na kandidátke: 11 Kandidát: Jozef Tokár Vek kandidáta: 63 Povolanie: dôchodca Bydlisko: Brezno
Poradie na kandidátke: 12 Kandidát: Mária Csenkeyová Vek kandidáta: 42 Povolanie: SZČO Bydlisko: Bratislava
Poradie na kandidátke: 13 Kandidát: Ladislav Karafa Vek kandidáta: 35 Povolanie: manažér Bydlisko: Haniska
Poradie na kandidátke: 14 Kandidát: Peter Valek Vek kandidáta: 39 Povolanie: lesník Bydlisko: Námestovo
Poradie na kandidátke: 15 Kandidát: Marek Boka Vek kandidáta: 42 Povolanie: novinár Bydlisko: Michalovce
Poradie na kandidátke: 16 Kandidát: Zuzana Holocsiová Vek kandidáta: 35 Povolanie: SHR - farmárka Bydlisko: Janíky
Poradie na kandidátke: 17 Kandidát: Marta Burdová Vek kandidáta: 45 Povolanie: odborná lektorka Bydlisko: Humenné
Poradie na kandidátke: 18 Kandidát: Rastislav Josipčuk Vek kandidáta: 42 Povolanie: SZČO Bydlisko: Vinné
Poradie na kandidátke: 19 Kandidát: Liana Petrušková Vek kandidáta: 41 Povolanie: terénna sociálna pracovníčka Bydlisko: Michalovce
Poradie na kandidátke: 20 Kandidát: Adriana Ferenčíková Vek kandidáta: 54 Povolanie: učiteľka Bydlisko: Trstená
Poradie na kandidátke: 21 Kandidát: Ladislav Slebodník Vek kandidáta: 62 Povolanie: technik Bydlisko: Bratislava
Poradie na kandidátke: 22 Kandidát: Ján Cenkner Vek kandidáta: 47 Povolanie: pracovník v poľnohospodárstve Bydlisko: Lastomír
Poradie na kandidátke: 23 Kandidát: Štefan Dvorčák Vek kandidáta: 60 Povolanie: technik Bydlisko: Nižná Slaná
Poradie na kandidátke: 24 Kandidát: Vasil Šíp Vek kandidáta: 37 Povolanie: lesník Bydlisko: Ulič
Poradie na kandidátke: 25 Kandidát: Emília Čuntalová Vek kandidáta: 44 Povolanie: operátorka výroby Bydlisko: Povina
Poradie na kandidátke: 26 Kandidát: Andrej Galo Vek kandidáta: 43 Povolanie: ekonóm Bydlisko: Piešťany
Poradie na kandidátke: 27 Kandidát: Ján Lacko Vek kandidáta: 52 Povolanie: športový manažér Bydlisko: Košice
Poradie na kandidátke: 28 Kandidát: Jana Groholová Vek kandidáta: 43 Povolanie: administratívna pracovníčka Bydlisko: Košice
Poradie na kandidátke: 29 Kandidát: Marián Tóth Vek kandidáta: 41 Povolanie: geodet Bydlisko: Košice
Poradie na kandidátke: 30 Kandidát: Aladár Kiss Vek kandidáta: 59 Povolanie: nemocničný pracovník Bydlisko: Medveďov
Poradie na kandidátke: 31 Kandidát: Miloš Okrutský Vek kandidáta: 47 Povolanie: manažér kvality Bydlisko: Udiča
Poradie na kandidátke: 32 Kandidát: Vladislav Fedič Vek kandidáta: 27 Povolanie: poradca Bydlisko: Ruský Hrabovec
Poradie na kandidátke: 33 Kandidát: Lucia Bakšiová Vek kandidáta: 22 Povolanie: nezamestnaná Bydlisko: Geča
Poradie na kandidátke: 34 Kandidát: Lívia Mušinská Vek kandidáta: 37 Povolanie: živnostníčka Bydlisko: Čaňa
Poradie na kandidátke: 35 Kandidát: Ján Fördös Vek kandidáta: 43 Povolanie: samostatne hospodáriaci roľník Bydlisko: Kolárovo
Poradie na kandidátke: 36 Kandidát: Ladislav Kalmár Vek kandidáta: 43 Povolanie: konateľ Bydlisko: Kolárovo
Poradie na kandidátke: 37 Kandidát: Lukáš Paľo Vek kandidáta: 30 Povolanie: samostatne hospodáriaci roľník Bydlisko: Rohožník
Poradie na kandidátke: 38 Kandidát: Martina Groholová Vek kandidáta: 38 Povolanie: nezamestnaná Bydlisko: Košice
Poradie na kandidátke: 39 Kandidát: Štefan Karas Vek kandidáta: 48 Povolanie: SZČO Bydlisko: Slovinky
Poradie na kandidátke: 40 Kandidát: Marek Petrík Vek kandidáta: 31 Povolanie: pracovník v poľnohospodárskej výrobe Bydlisko: Košice
Poradie na kandidátke: 41 Kandidát: Pavol Gaži Vek kandidáta: 44 Povolanie: traktorista Bydlisko: Valaliky
Poradie na kandidátke: 42 Kandidát: Jaroslav Szabó Vek kandidáta: 52 Povolanie: SZČO Bydlisko: Seňa
Poradie na kandidátke: 43 Kandidát: Tomáš Šefčík Vek kandidáta: 31 Povolanie: SZČO Bydlisko: Jasenica
Poradie na kandidátke: 44 Kandidát: Tomáš Bagin Vek kandidáta: 34 Povolanie: samostatne hospodáriaci roľník Bydlisko: Imeľ
Poradie na kandidátke: 45 Kandidát: Jaroslav Cerovský Vek kandidáta: 53 Povolanie: SZČO Bydlisko: Hriňová
Poradie na kandidátke: 46 Kandidát: Erika Bašteková Vek kandidáta: 31 Povolanie: záhradníčka Bydlisko: Jasenica
Poradie na kandidátke: 47 Kandidát: Bibiána Rusnáková Vek kandidáta: 53 Povolanie: maloobchodná špecialistka Bydlisko: Ľubotice
Poradie na kandidátke: 48 Kandidát: Patrik Božidar Vek kandidáta: 24 Povolanie: SZČO Bydlisko: Dlhé nad Cirochou
Poradie na kandidátke: 49 Kandidát: Patrik Zajac Vek kandidáta: 26 Povolanie: pracovník v poľnohospodárskej výrobe Bydlisko: Haniska
Poradie na kandidátke: 50 Kandidát: Tibor Pál Vek kandidáta: 43 Povolanie: samostatne hospodáriaci roľník Bydlisko: Kolárovo
Poradie na kandidátke: 51 Kandidát: Tibor Borka Vek kandidáta: 52 Povolanie: samostatne hospodáriaci roľník Bydlisko: Vrbová nad Váhom
Poradie na kandidátke: 52 Kandidát: Ľubomír Begáni Vek kandidáta: 45 Povolanie: elektrotechnik Bydlisko: Blažice
Poradie na kandidátke: 53 Kandidát: Silvia Magurová Vek kandidáta: 42 Povolanie: kaderníčka Bydlisko: Strážske
Poradie na kandidátke: 54 Kandidát: Róbert Kamzík Vek kandidáta: 46 Povolanie: bača Bydlisko: Lehota nad Rimavicou
Poradie na kandidátke: 55 Kandidát: Dominika Ondiková Vek kandidáta: 23 Povolanie: nezamestnaná Bydlisko: Rohožník
Poradie na kandidátke: 56 Kandidát: Peter Varga Vek kandidáta: 52 Povolanie: hasič - záchranár Bydlisko: Košice
Poradie na kandidátke: 57 Kandidát: Martin Mošpan Vek kandidáta: 36 Povolanie: signalista na železnici Bydlisko: Žbince
Poradie na kandidátke: 58 Kandidát: Oto Csizmár Vek kandidáta: 49 Povolanie: konateľ dopravnej zdravotnej služby Bydlisko: Haniska
Poradie na kandidátke: 59 Kandidát: Alžbeta Baginová Vek kandidáta: 57 Povolanie: poľnohospodárka Bydlisko: Kolárovo
Poradie na kandidátke: 60 Kandidát: Jaroslav Valenta Vek kandidáta: 64 Povolanie: dôchodca Bydlisko: Košice
Poradie na kandidátke: 61 Kandidát: Katarína Molnárová Vek kandidáta: 49 Povolanie: fakturantka Bydlisko: Kolárovo
Poradie na kandidátke: 62 Kandidát: Imrich Mati Vek kandidáta: 38 Povolanie: farmár Bydlisko: Čaňa
Poradie na kandidátke: 63 Kandidát: Erik Hlavatý Vek kandidáta: 26 Povolanie: SZČO Bydlisko: Prešov
Poradie na kandidátke: 64 Kandidát: Pavel Egri Vek kandidáta: 62 Povolanie: SZČO Bydlisko: Dunajská Streda
Poradie na kandidátke: 65 Kandidát: Nikoleta Holá Vek kandidáta: 41 Povolanie: SZČO Bydlisko: Dunajská Streda
Poradie na kandidátke: 66 Kandidát: Roland Bagin Vek kandidáta: 34 Povolanie: samostatne hospodáriaci roľník Bydlisko: Kolárovo
Poradie na kandidátke: 67 Kandidát: Judita Forróová Vek kandidáta: 55 Povolanie: predavačka Bydlisko: Topoľníky
Poradie na kandidátke: 68 Kandidát: Ján Deminger Vek kandidáta: 52 Povolanie: nezamestnaný Bydlisko: Komárno
Poradie na kandidátke: 69 Kandidát: Milan Belko Vek kandidáta: 28 Povolanie: štátny radca Bydlisko: Banská Bystrica
Poradie na kandidátke: 70 Kandidát: Adrián Štefánik Vek kandidáta: 21 Povolanie: učiteľ Bydlisko: Bratislava
Poradie na kandidátke: 71 Kandidát: Anton Berczy Vek kandidáta: 52 Povolanie: technik Bydlisko: Topoľčianky

MÁME TOHO DOSŤ ! v médiách

05.03.2022blog.sme.skNa východe nič nového
10.02.2022dennikn.skReportér Tomáš Forró sa vydal po stopách
27.01.2022e.dennikn.skFarmár Magdoško dosiahol odstúpene štátneho tajomníka aj šéfa lesov: Prvé blogy o nich som písal na smartfóne v traktore
23.01.2022www.parlamentnilisty.cz„To nesmí projít!“ Očkování pryč, Chcípl pes vidí další zlo. Dusná akce
09.01.2022www.aktuality.skKoronavírus: V Prahe sa zišli odporcovia protiepidemických opatrení
09.01.2022hnonline.skPrahou sa niesli hlasy demonštrantov. Odporcovia opatrení si neželajú nariadenia ani vyhlášky vlády
09.01.2022www.topky.skKORONAVÍRUS V Prahe demonštrujú odporcovia protiepidemických opatrení
09.01.2022svet.sme.skV Prahe demonštrujú odporcovia proticovidových opatrení
09.01.2022www.teraz.skV Prahe demonštrujú odporcovia protiepidemických opatrení
09.01.2022www.novinky.czOdpůrci covidových opatření protestují na Václavském náměstí
08.01.2022www.parlamentnilisty.czTečka byla léčka, máme toho dost. Dva tisíce odpůrců očkování prošly Brnem
08.01.2022www.irozhlas.czBrnem prošli odpůrci povinného očkování. Policii při výzvách k dodržování opatření vypískali
08.01.2022www.idnes.czDodržujte opatření, vyzývali policisté demonstranty v Brně. Bez úspěchu
08.01.2022www.novinky.czCentrem Brna prošlo na dva tisíce odpůrců povinného očkování
20.12.2021www.parlamentnilisty.czMajerová Zahradníková (Trikolora): Nekrm hydru! aneb Máme toho dost
18.12.2021www.denik.czTečka je léčka, jde o naše děti. Odpůrci vládních opatření pochodovali Brnem
09.12.2021www.ta3.comROZHOVOR: Pomoc žiadna, ničia nás nelegálne fitká v garážach. Máme toho dosť, hovorí predseda únie fitnescentier
01.12.2021www.reflex.czOd Hippokrata k Mengelemu! Na Letné se sešlo 10 tisíc odpůrců proticovidových opatření i očkování
29.11.2021www.parlamentnilisty.czTečka byla léčka. Odpor! Právník vytáhl „osvobozující“ zákon
28.11.2021www.irozhlas.cz‚Moje tělo, moje volba.‘ Na Letné protestovalo několik tisíc odpůrců očkování a protiepidemických opatření
28.11.2021www.parlamentnilisty.cz„Stop covid fašismu!“ Na pražské Letné se sešly tisíce odpůrců protiepidemických opatření
28.11.2021www.novinky.czNa pražské Letné se sešly tisíce odpůrců protiepidemických opatření
24.11.2021www.irozhlas.czNeočkovaný penzista Marián nakažený covidem-19 strávil několik dnů na JIP, přesto vakcínu odmítá
22.11.2021hnonline.skV Prahe protestovali odporcovia opatrení. Žiadali "slobodu pre neočkovaných"
22.11.2021svet.sme.skV Prahe protestovali odporcovia protiepidemiologických opatrení
22.11.2021www.teraz.skV Prahe prebiehal protest odporcov protiepidemiologických opatrení
21.11.2021www.parlamentnilisty.czTo jste se zbláznili? Co to je? Babišovi došla trpělivost
21.11.2021www.parlamentnilisty.czPremiér Babiš: Doufejme, že nová vláda nebude chtít rozpočtové provizorium
17.11.2021www.parlamentnilisty.czŠla s nimi policie, aby se nic nestalo. Chcípl PES došel na Národní třídu
17.11.2021www.irozhlas.czNa Staroměstském náměstí demonstrovalo proti koronavirovým opatřením na deset tisíc lidí
01.11.2021www.byznysnoviny.czNaštvaní lidé demonstrovali u Hradu a před ÚVN proti utajování zdravotního stavu Zemana
17.10.2021www.lidovky.czNa protest před ÚVN, kde leží Zeman, přišlo přibližně deset lidí. Facebook akci smazal, tvrdí
17.10.2021www.idnes.czDesítka lidí protestovala před ÚVN, kde leží Zeman. Facebook akci smazal, tvrdí
16.10.2021www.idnes.czPřestaňte nám lhát, křičí lidé pod okny Hradu. Vadí jim chování úředníků
15.10.2021www.lidovky.czSílí nevole k ‚hradní sebrance‘. Zemanovo okolí drží Česko v hrsti, míní ústavní právník
15.10.2021www.idnes.czSílí nevole k „hradní sebrance“. Zemanovo okolí drží Česko v hrsti, míní právník
25.08.2021dennikn.skEkonomický newsfilter: Krajniakova dôchodková reforma sa nepáči v zásade nikomu
15.08.2021www.aktuality.skVýročnú správu za rok 2020 nepredložilo osem politických strán
15.08.2021dennikn.skVýročné správy za rok 2020 nepredložilo osem
15.08.2021www.teraz.skRezort vnútra: Výročnú správu nepredložilo osem politických strán
15.08.2021domov.sme.skVýročnú správu za minulý rok nepredložilo osem politických strán
23.07.2021www.24hod.skVideo: Demonštranti pred parlamentom sa pokúsili dostať do budovy Národnej rady.kričia „My sme tu doma!”, „Odstúpiť!“
23.07.2021dennikn.skDemonštranti pred parlamentom skandujú "Otvorte
21.07.2021www.topky.skBLOKÁDY NA HRANICIACH, autá stáli v kolónach: VIDEO Pendleri zúria, polícia v akcii!
21.07.2021www.topky.skNA HRANICIACH sú blokády, tvoria sa kolóny: Pendleri zúria, polícia v AKCII!